www.remonolsman.com
2015
2014
2013
2012
2011
Home

Headlines en Updates


13 Januari 2016        -       www.wonenindevijverhof.nl

Woning op termijn?
 
Alle informatie kunt u hier vinden: www.wonenindevijverhof.nl
U kunt dan rustig kijken naar de verschillende woningen in alle complexen, de spelregels en uitleg over de wachtlijst.
Voor eventuele verdere vragen kunt u mij bereiken op het e-mailadres r.olsman@hsbdevijverhof.nl.

Als u ingeschreven staat, kunt u reageren op woningen die beschikbaar komen. De woningen die beschikbaar komen, worden in de periode van de laatste week van een kalendermaand tot en met de eerste week van een volgende kalendermaand op de website gezet. Bijvoorbeeld in de laatste week van februari tot en met de eerste week van maart. Houd dus tijdens deze perioden de website extra goed in de gaten!

14 Juni 2015              -       Spraakwater 4

 
Aankomende week komt de fotograaf weer langs om materiaal  te verzamelen voor de vierde uitgave van Spraakwater.

Weer zullen een boel verschillende onderwerpen de inhoud van het blad gaan kleuren.
Verwachting is dat deze uitgave eind juli gepubliceerd en uitgegeven wordt.
12 Juni 2015               -       Stagiair "Doelgroepenonderzoek"

Vandaag was officieel haar laatste dag, maar er staan enkele vervolgafspraken in de agenda genoteerd.
Ze voerde een doelgroeponderzoek uit onder de huurders van de appartementen van De Vijverhof en geeft alle mensen een plaats in een kleurenmodel. Iedere kleur staat voor een bepaalde leefstijl.
Conceptversie van het onderzoek, conclusies en de adviezen worden momenteel aan waardering onderworpen, waarna het definitieve rapport haar inslag zal krijgen.
Dit zal over 2 á 3 weken het geval zijn. Ik ben er in ieder geval zeer positief over!
11 Mei 2015           
     -       HogeROP naar Lyon (8 - 10 mei)

Fantastisch georganiseerde reis!
Gezellig en leerzaam.
Hierbij veel dank aan de evenementencommissie en aan onze gids!
Dit smaakt naar meer.
Daaromzal er in dit najaar weer een buitenlandse reis zijn.
Antwerpen zal onze bestemming zijn. 
Deze reis duurt echter één dag, maar dat komt vast goed!

29 April 2015              -       Stagiair "Doelgroepenonderzoek"

Ik ben een afstudeerbegeleider in de periode April 2015 - Juni/Juli 2015.

Het onderzoek dat de student uit gaat voeren betreft een deeluitwerking van de het in concept zijnde sociale visie van De Vijverhof. 
Het gaat hierbij over het onderwerp vrije tijd (onderdeel "welzijn") bij de huurders van alle complexen van De Vijverhof (Mens Zoekt Kleur).

13 April 2015              -       Stagiair "Virtuele Omgeving"

Ik ben een afstudeerbegeleider in de periode April 2015 - Oktober 2015.

Het onderzoek dat de student uit gaat voeren betreft een haalbaarheidsanalyse van een "digitale omgeving" in alle complexen van De Vijverhof.

5 April 2015                -       Pilot medezeggenschap

De Ondernemingsraad van de Vijverhof zal deelnemen aan een pilot welke als doel heeft medezeggenschap te ontwikkelen die past bij een moderne organisatiecultuur, waarin zelforganiserende teams en faciliterend management de hoekstenen zijn. Een medezeggenschap die aansluit op de in de branche gegroeide schaalgrootte en de idealen, zorgen en drijfveren van de medewerkers weet te verbinden met de organisatiedoelen. Verder moet een gemoderniseerde medezeggenschap de bestuurder een stevige overlegpartner opleveren, die sparring partner kan zijn op het vlak van strategie en die een rol kan gaan spelen in de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming.

In het project wordt een groep zorgondernemers die meteen aan de slag willen bij elkaar gebracht. Waar met andere woorden bestuurder en OR gezamenlijk de schouders er onder willen zetten. Met deze partijen wordt een intake gedaan waarin de situatie de aanleiding en de reeds opgedane ervaring met het (moderniseren van de) medezeggenschap wordt geïnventariseerd. Ze worden via een digitale ontmoetingsplaats en een werkconferentie met elkaar in contact gebracht. Bij het uitwerken van hun moderniseringsplannen kunnen ze elkaar en VIA om raad vragen. 

Op de werkconferentie die gepland staat op 17 april 2015, ontmoeten delegaties van bestuurders, HR-managers en OR-leden elkaar, waarbij de plannen worden vergeleken en besproken en de plannen worden bijgesteld naar aanleiding van de collegiale input, en de kennis en ervaring van ActiZ en VIA.
Na de werkconferentie organiseren de deelnemende zorgondernemingen pilots waaraan ongeveer een jaar wordt gewerkt. Ook dan houdt de groep contact en wordt er samengewerkt door het delen van ervaringen en oplossen van knelpunten.

http://www.mede.nl/uncategorized/de-medezeggenschap-de-vvt-komt-beweging/
http://bureauvia.nl/wp-content/uploads/Flyer-beweging-in-de-medezeggenschap-ActiZ-VIA-2015.pdf

4 April 2015                -       HogeROP naar Lyon (8 - 10 mei)
Vrijdag 8 mei

Uiterlijk 8:30u verzamelen bij de kubus in de aankomsthal op Schiphol Plaza (vlak bij de perrons van de NS) Air France AF8317 (KLM1413) 
Vertrek: 9:40u Schiphol Airport
Aankomst: 11:15u Lyon Saint Exupery
Ter plekke te bekijken het treinstation van de architect Calatrava
Bekijken van de basiliek, een romeins amfitheater en de oude binnenstad van Lyon 
Zaterdag 9 mei

Bezoek aan Cité International van architect Renzo Piano 
Bekijken van de hoogbouwwijk uit 1934 Gratte Ciel Villeurbanne
Wandeling door het buitenmuseum van architect Tony Garnier 
Bezoek aan Cité des Etoiles (per trein 20 minuten ten zuiden van Lyon) en/of een rondvaart over de Rhône en de Saône (bij het vallen van de avond) 

Zondag 10 mei

Per fiets lang de oevers van de rivier 
Ter afsluiting een bezoek aan het voormalige havengebied in herontwikkeling 
Afsluiting van de eerste buitenlandreis van HogeROP en vlucht terug naar Nederland met Air France AF8316

Vertrek: 18:15u Lyon Saint Exupery
Aankomst: 19:55u Schiphol Airport

1 Maart 2015               -       Spraakwater 3

 
Afgelopen week zijn de fotograaf en interviewers langs geweest om materiaal  te verzamelen voor alweer de derde uitgave van Spraakwater.
Zowel collega's als inwoners zijn op de foto gegaan.
Een boel verschillende onderwerpen zullen de inhoud van het blad gaan kleuren.
Verwachting is dat deze uitgave half april gepubliceerd en uitgegeven wordt.

Met alle energie dat erin gestoken is, lijkt deze uitgave weer een succes te worden!


25 Februari 2015        -       Gebiedsvisie Centrumgebied Capelle

'S avonds op 17 februari gingen in het Van Capellenhuis vertegenwoordigers van de gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar in gesprek over de gedeelde ambities voor Centraal Capelle. 
Ook is gesproken over de manier waarop bewoners en organisaties de komende maanden kunnen meedenken en meedoen.
'S middags op 25 februari hebben De Vijverhof, PCOB, ANBO, Cedrah, Buurtkracht en de gemeente gesproken over voorzieningen en woningen voor ouderen in Centraal Capelle. 
Het is belangrijk dat (nieuwe) woningen voor ouderen betaalbaar zijn en dat voorzieningen dichtbij zijn. 
Een kleine wandeling is prima, maar dan wel als dat prettig kan. 
Via mooi ingerichte brede paden met voldoende rustpunten. 
Voor langere afstanden naar bijvoorbeeld de markt of het ziekenhuis moet het lokaal vervoer wat de ouderen betreft echt beter dan het nu is. 
Een duidelijke opdracht! Wat zijn uw wensen met betrekking tot woningen en voorzieningen voor ouderen?
 
20 Februari 2015        -       Conceptus Urbana

In mei zal de bijeenkomst gaan plaatsvinden.
Meer informatie volgt binnenkort!23 Januari 2015         -       ALV HogeROP

Tijdens deze vergadering zijn de bestuursleden voor het jaar 2015 gekozen.
Ook zijn de Statuten op deze vergadering besproken.
             Voorzitter: Bart
Vice-voorzitter + PenningmeesterRémon
Secretaris: 
Roel  
Ook heeft elke commissie een nieuwe QQ:
Evenementencommissie: Rémon, PR-commissie: Roel, Kascommissie: Bart

 

Home
Conceptus Urbana
Rémon
Contact
Links
Ruimte!
HR: Projecten
HR: Downloads
Test